Enbart fältdag - Travmätning av rundved

Utbildningens syfte

Pris: offert

Denna utbildning är en påbyggnad för de som tidigare gjort "Webbdelen - Travmätning av rundved".  

Utbildningen är i två delar:

1. FÄLTDAG

Fältdagen består av en halvdag där vi går igenom de praktiska momenten i travmätningen. Dagen förläggs på en plats vi kommer överens om. OBS Max 8 deltagare/tillfälle.

2. SLUTPROV ONLINE

Slutprovet läggs upp på Dina sidor när du slutfört fältdagen. Provet består av ett antal frågor som baseras på det utbildningen handlat om. För att klara provet behövs minst 80 procent rätt på frågorna. Skulle du misslyckas på provet har du möjlighet att göra om provet igen efter sju dagar. Du kan göra om provet hur många gånger som helst tills provet är godkänt.

JA! Jag vill ta del av utbildningsmaterialet