Såhär fungerar virkesmätning

Utbildningens syfte

Pris: 1 000 kr/deltagare

Utbildningen vänder sig främst till skogsföretag vars virkesköpare, eller andra inom företaget, kommer i kontakt med skogsägare och får frågor om virkesmätning. Den är naturligtvis även tillgänglig för andra som jobbar med frågor som berör virkesmätning och vill veta mer.

I utbildningen går vi igenom vilka för- och nackdelar olika mätmetoder har, kombinationer av mätmetoder, samt när och varför man använder dessa. Vi tar också upp vilka generella sortimentbestämmelser som gäller samt hur virkesmätningen kontrolleras och vad mätbeskeden betyder. Dessutom tar vi upp kontrollmätningen, hur den fungerar, och vad vi gör med resultaten.

Utbildningen är uppbyggd i två delar:

1. SJÄLVSTUDIER

För att få tillgång till instuderingsmaterialet här på "Väx-med-oss" så skapar du först en användare. Är ni fler från varje arbetsplats som vill ta del av materialet kan ni ha en kontaktperson som registrerar alla samtidigt.

Du får tillgång till instuderingsmaterialet direkt efter registreringen, via "Mina utbildningar". Till detta hör även ett antal instuderingsfrågor. Du kan svara fel och prova igen, huvudsaken är att du lär dig. När du kryssat i rätt svar på alla frågor kan du komma till nästa kapitel. Du kan även gå tillbaka i materialet och repetera när du vill. 

2. SLUTPROV ONLINE

Slutprovet finns tillgängligt när du klarat instuderingsfrågorna. Skulle du misslyckas har du möjlighet att göra om provet igen efter sju dagar. Efter godkänt slutprov finns intyg att hämta under "Min Sida".

 

JA! Jag vill ta del av utbildningsmaterialet