Guldkortet

Guldkortet - ett sätt att öka värdet på virket

Pris: 3 000 kr/deltagare

Varje år tillreder en skördare virkesvolymer för åtskilliga miljoner kronor. En enda procents förändring av virkesvärdet kan därför röra sig om fler hundra tusen kronor under ett år för ett maskinlag!! Hur många maskinlag finns det i ert företag?

VMF Qbera har som huvuduppgift att mäta det virke som tillreds ute i skogarna. Varje dag så bedömer vi tillredning och kvalitet på mycket stora kvantiteter virke. Detta gör vi dag ut och dag in, år efter år, vilket har gett oss en gedigen erfarenhet av att se fel och brister i tillredning av virke.

Vi finns med våra drygt 100 mätplatser representerade inom de flesta områden i mellersta delen av Sverige. Detta borgar för en närhet till och kunskap om förhållandena på just de områden där du är verksam.

Vi vill dela med oss av vår erfarenhet 

Vi tror att vi har möjligheter och förutsättningar att hjälpa till med att förbättra virkestillredningen i Er verksamhet. Därför erbjuder vi nu en utbildning som tagits fram av oss på Qbera i samarbete med Skogsbrukets Yrkesnämnd. Förhoppningen är att denna utbildning kommer att betala sig mångfalt tillbaka för Er.

De som genomgår denna utbildning kommer dels att erhålla ett utbildningscertifikat från oss på VMF Qbera som vi kallar ”Guldkortet” samt ett utbildningsbevis som utfärdats av Skogsbrukets Yrkesnämnd och som är godkänt av skogsbrukets samtliga parter som en del i utbildningen ”Virke – värde – kund”.

Guldkortsutbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs i huvudsak ute hos avverkningslagen då vi anser att denna typ av kunskap bäst lärs ut om man fortlöpande varvar teori och praktik. Den bygger även på att repetition och tidsaspekt är två viktiga delar i all inlärning.

Genomgångar av tillredningsbestämmelser m.m. varvas med praktiska övningar med det virke som finns avverkat och stående skog. Besöken sker med några veckors mellanrum och tiden däremellan används till självstudier vars underlag finns tillgängligt via den här utbildningsplattformen.

En möjlighet att gå en repetitionskurs i detta finns också för det som redan har gått Guldkortet.

JA! Jag vill ta del av utbildningsmaterialet