Presentation VMF Qbera (rekrytering)

Den här presentationen riktar sig till dig som är kandidat till någon av våra lediga tjänster. Presentationen ger dig en överblick av VMF Qbera och virkesmätning. Presentationen innehåller även några frågor från innehållet.

Resultatet kommer du att få ta del av vid intervjutillfället. Då får du också veta mer om tjänsten du sökt och om VMF Qbera. Anmälan till kursen sköts av rekryterande chef på VMF Qbera.

Lycka till!

 

 

JA! Jag vill ta del av utbildningsmaterialet